Sponsors

We zijn blij met onze sponsors! Op deze manier kunnen we onze doelstelling blijven realiseren: aandacht vragen voor fair trade en meer omzet maken voor onze producenten uit niet-westerse culturen. 

Giften
Ook giften helpen ons bij de realisatie van onze doelstelling. Elke gift aan de Wereldwinkel - hoe groot of klein ook - is van harte welkom op rekeningnummer NL53 RABO 0131 8639 08 van Stichting Wereldwinkel Drachten te Drachten.